ตะลุยโจทย์เลขเตรียมสอบเข้า ม.1 ข้อที่ 6

โจทย์เกี่ยวกับเปอร์เซนต์ ร้อยละ กำไร ขาดทุน แบบต้องแก้สมการ เด็กๆ ควรรู้วิธีทำก่อนลงสอบในสนามจริง เพราะถือเป็นโจทย์ที่ออกบ่อยอยู่พอสมควร และไม่ยากจนเกินไป แต่ต้องรู้หลักในการทำจึงจะทำได้เร็วภายในเวลาที่กำหนด

ดูเฉลยแนวคิดกดตรงนี้