ตะลุยโจทย์เลขเตรียมสอบเข้า ม.1 ข้อที่ 5

โจทย์เกี่ยวกับอัตราเร็วที่อนาคตจะเป็นของวิชาฟิสิกส์ น้องๆ ควรทำความเข้าใจให้ดี เด็กๆ ควรรู้วิธีทำก่อนลงสอบในสนามต่างๆ เพราะถือเป็นโจทย์ที่ออกบ่อยอยู่พอสมควร และไม่ยากจนเกินไป แต่ต้องรู้หลักในการทำจึงจะทำได้เร็วภายในเวลาที่กำหนด

ดูเฉลยแนวคิดกดตรงนี้