ตะลุยโจทย์เลขเตรียมสอบเข้า ม.1 ข้อที่ 4

โจทย์เกี่ยวกับการหาพื้นที่สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม จากการลากเส้นเพิ่ม เด็กๆ ควรรู้วิธีทำก่อนลงสอบในสนามต่างๆ เพราะถือเป็นโจทย์ที่ออกบ่อยอยู่พอสมควร และไม่ยากจนเกินไป แต่ต้องรู้หลักในการทำจึงจะทำได้เร็วภายในเวลาที่กำหนด

ดูเฉลยแนวคิดกดตรงนี้