รวมลิ้งค์ข้อสอบคณิตโอลิมปิกของสิงคโปร์ SMO (Jounior Level) พร้อมเฉลย

รวมลิ้งค์ข้อสอบเก่า SMO (Singapore Mathematical Olympaids) หลายๆ ปี ของระดับ Jounior เหมาะสำหรับ เด็ก ม.ต้น เอาไว้ซ้อมทำข้อสอบเพื่อการแข่งขัน หรือ สอบเข้าโรงเรียนดังทั้งหลาย เช่น เตรียมอุดม มหิดลวิทย์ หรือ กำเนิดวิทย์ มีหลายปีให้เลือก คลิ้กค์ชื่อปีแล้วโหลดเป็น PDF ไปเลย ขอแนะนำให้พิมพ์ออกมาแล้วจับเวลาทำข้อสอบเสมือนจริงได้เลย ข้อสอบมี 35 ข้อ มีเวลาทำ 2 ชั่วโมงครึ่ง

ข้อสอบ Singapore Mathematical Olympaids ปี 2005

ข้อสอบ Singapore Mathematical Olympaids ปี 2006

ข้อสอบ Singapore Mathematical Olympaids ปี 2007

ข้อสอบ Singapore Mathematical Olympaids ปี 2008

ข้อสอบ Singapore Mathematical Olympaids ปี 2009

ข้อสอบ Singapore Mathematical Olympaids ปี 2010

ข้อสอบ Singapore Mathematical Olympaids ปี 2011

ข้อสอบ Singapore Mathematical Olympaids ปี 2012

ข้อสอบ Singapore Mathematical Olympaids ปี 2013