ห้องสอบ Online JMT Exam For M.4 2019 #2 Physics

 

ห้องสอบ Online

เตรียมตัวให้พร้อมก่อนลงมือทำข้อสอบ!

แบบทดสอบนี้ เป็นแบบจำลองการสอบเข้า

ในระดับชั้น ม.4 วิชาวิทยศาสตร์ (ฟิสิกส์)

สำหรับให้น้องๆ ไว้ฝึกความรู้ และประเมินความพร้อมของตัวเอง

ในการเตรียมตัวสอบเข้าหลายโรงเรียน ที่กำลังจะมาถึงนี้

ชุดนี้มีข้อสอบทั้งหมด 15 ข้อ มีเวลาในการทำ 35 นาที 90 คะแนน

หวังว่าคงจะมีประโยชน์ต่อน้องๆ ที่กำลังเตรียมสอบบ้าง ไม่มากก็น้อย

* เนื่องจากผู้ออกข้อสอบเป็นเพียงนักเรียนรุ่นพี่ และมีเวลาในการออกข้อสอบไม่มากนัก

หากมีความผิดพลาดเกิดขึ้น ทางทีมงานต้องขออภัยล่วงหน้ามาไว้ก่อนครับ *

IMPORTANT! สำคัญมากอ่านก่อนทำข้อสอบ

** ขณะสอบห้ามกด Refresh หรือ F5 เพราะอาจจะทำให้ออกจากระบบ

และระบบไม่มีการบันทึกผลเอาไว้ การส่งคำตอบทำได้เพียงครั้งเดียว

**หากอยากเก็บคำตอบเอาไว้ แนะนำให้ Capture หน้าจอ หรือจดออกมาได้ **

ชี้แจงเรื่องผลการสอบ

  1. เนื่องจากเป็นระบบออนไลน์ใครมาสอบก้ได้ และมีการเผยแพร่เฉลยด้วย คะแนนสอบที่ได้อาจจะใช้ประเมินผลได้ไม่ดีนัก แต่สามารถดูเป็นภาพรวมๆ ได้เท่านั้น ที่สำคัญคือสามารถใช้ประเมินตนเองได้

  2. จะมีคำตอบที่ส่งไปให้ทาง email ถ้าไม่มีเมล์ส่งไปให้ไปหาที่ Spam หรือ search ในอีเมล์ใช้คำว่า stepbystep นะครับ

 

ระบบจะไม่บังคับให้ตอบทุกข้อ

น้องๆ ต้องตรวจคำตอบให้รอบคอบด้วยตัวเอง

การกด Finish Quiz คือ การส่งกระดาษคำตอบ จะแก้ไขไม่ได้แล้ว

 

อย่าเพิ่งกด ! START QUIZ ถ้ายังไม่พร้อม นะครับ

เพราะจะถือเป็นการเริ่มทำข้อสอบเลย

แต่ ถ้าพร้อมแล้ว … ก็เริ่มได้เลยครับ สู้ๆ นะครับ

ก่อนเข้าห้องสอบ ขอเก็บข้อมูลเพิ่มเติมไว้ปรับปรุงการทำงาน (จะไม่แสดงในตารางคะแนนนะครับ) กรณึที่พบว่าข้อมูลเป็นข้อมูลเท็จ แอดมินจะทำการลบคะแนนออกจากระบบ เพื่อป้องกัน Spam จะทำให้ผลคะแนนใกล้เคียงความเป็นจริง และมีประโยชน์ต่อน้องๆ ที่จะมาทำข้อสอบในอนาคต

(เพราะเป็นระบบเปิดใครจะมาสอบก็ได้ อาจจะมีบางคนต้องการสนุก มาทำข้อสอบเล่นๆ ทำให้สถิติคะแนนผิดพลาดไปได้)

You must specify a text.
You must specify a text.
You must fill out this field.
You must fill out this field.

error: Content is protected !! No Right Click !!!