มาดูสถิติการสมัครสอบ ม.1 ห้องเรียนทั่วไป โรงเรียนดังแข่งขันสูง ปี พ.ศ. 2562

วันนี้แอดมินของนำเสนอ สถิติการสมัครสอบเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนชั้นนำ ที่มีการเปิดเผยข้อมูล เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังเตรียมตัวสำหรับน้องๆ ประถม ในการสอบเข้าเรียนชั้น ม.1 ของโรงเรียนเหล่านี้ มาดูกันเลย

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) มีเงื่อนไขรับนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดังนี้

ในเขตบริการ รับทั้งหมด 324 คน มีคนสมัคร 348 อัตราการแข่งขัน 1.00 : 1.07 (น้อยมากๆ) เรียกได้ว่าเข้าได้เกือบทั้งหมด เพราะจะมีคนสอบไม่ได้เพียง 24 คน ที่เหลือรับหมด ถือเป็นโรงเรียนที่อัตราการแข่งขันต่ำมาก (เฉพาะปี 2562 นี้เท่านั้น ปีอื่นต้องรอดูกัน)

นอกเขตบริการ หรือ นักเรียนทั่วไป จะรับทั้งหมด  216 คน โดยแบ่งเป็น 3 กรณีย่อย คือ

นักเรียนโควต้าพิเศษ เช่น ด้านกีฬา ด้านดนตรี …  รับจำนวน 15 คน

นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ เช่น ลูกอาจารย์ หรือ อื่นๆ  รับจำนวน 54 คน

นักเรียนทั่วไป ก็คือที่เหลือรับเพียง 147 คน (โอว แม่เจ้า!)

ดังนั้นเด็กธรรมดาที่จะสอบเข้าโรงเรียนนี้ดูจากยอดสมัครปี 2562 นี้ ที่มีจำนวน 575 คน ก็จะมีอัตราการแข่งขัน 1.00 : 3.91 หรือประมาณ 1 ต่อ 4 คือมาสอบ 4 คน ต้องกลับบ้านไป 3 คน ได้เข้าเรียนสมใจเพียง 1 คน โดยประมาณ

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย มีเงื่อนไขรับนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดังนี้

ในเขตบริการ รับทั้งหมด 162 คน โดยแบ่งเป็น 2 กรณีย่อย คือ

นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ ลูกอาจารย์ หรือบุลากร รับจำนวน 7 คน

นักเรียนในเขตพื้นที่ รับจำนวน 155 คน โดยในปี 2562 นี้ มีนักเรียนมาสมัครจำนวน 272 คน ก็จะมีอัตราการแข่งขัน 1.00 : 1.75 หรือ ประมาณ 4 : 7 คือจากเด็กที่มาสอบ 7 คน 4 คนจะได้เรียน และอีก 3 คน จะไม่ได้เรียน

นอกเขตบริการ หรือ นักเรียนทั่วไป จะรับทั้งหมด  108 คน

ดูจากยอดสมัครปี 2562 นี้ ที่มีจำนวน 419 คน ก็จะมีอัตราการแข่งขัน 1.00 : 3.88 หรือประมาณ 1 ต่อ 4 ไกล้เคียงกับโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) คือมาสอบ 4 คน ต้องกลับบ้านไป 3 คน ได้เข้าเรียนเพียง 1 คน โดยประมาณ

โรงเรียนสตรีวิทยา

โรงเรียนสตรีวิทยา มีเงื่อนไขรับนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดังนี้

นักเรียนโควต้าพิเศษ เช่น ด้านกีฬา ด้านดนตรี …  รับจำนวน 20 คน

นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ เช่น ลูกอาจารย์ หรือ อื่นๆ  รับจำนวน 20 คน

นักเรียนในเขตบริการ รับทั้งหมด 243 คน

โดยในปี 2562 นี้ มีนักเรียนมาสมัครจำนวน 157 คน ก็จะมีอัตราการแข่งขัน 0.64 : 1.00 คือ คนสมัครน้อยกว่าจำนวนที่ต้องการรับ แบบนี้แปลว่าเข้าเรียนได้โดยไม่ต้องสอบ แถมมีที่นั่งเหลืออีกจะเอาเด็กที่ไหนมา?  (ขณะที่เขียนยังไม่รู้ผลสรุป)

นอกเขตบริการ หรือ นักเรียนทั่วไป จะรับทั้งหมด  122 คน

ดูจากยอดสมัครปี 2562 นี้ ที่มีจำนวน 538 คน ก็จะมีอัตราการแข่งขัน 1.00 : 4.40 หรือประมาณ 1 ต่อ 4 กว่าๆ คือมาสอบ 4-5 คน ต้องกลับบ้านไป 3-4 คน ได้เข้าเรียนเพียง 1 คน

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย มีเงื่อนไขรับนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดังนี้

ในเขตบริการ รับทั้งหมด 162 คน

ดูจากยอดสมัครปี 2562 นี้ ที่มีจำนวน 104 + 4 คน = 108 คน ก็จะมีอัตราการแข่งขัน 0.64 : 1.00 หมายถึง คนสมัครน้อยกว่าจะนวนที่ต้องการรับ หรือน่าจะรับทุกคนที่สมัครในเงื่อนไขนี้?

นอกเขตบริการ หรือ นักเรียนทั่วไป จะรับทั้งหมด  104 คน

ดูจากยอดสมัครปี 2562 นี้ ที่มีจำนวน 1,060 คน ก็จะมีอัตราการแข่งขัน 1.00 : 10.19 หรือประมาณ 1 ต่อ 10 สูงสุดในทุกโรงเรียน คือจากคนที่มาสอบ 10 คน จะได้เข้าเรียนเพียง 1 คน เท่านั้น!!! จะเป็นเด็กสวนปีนี้ก็ต้องเจ๋งจริงๆ

ยังไงก็ตามสถิติของปีนี้อาจจะดูแปลกๆ โดยเฉพาะนักเรียนในเขตที่อัตราการแข่งขันต่ำมากๆ เพราะมีการรับมากถึง 60% ของจำนวนทั้งหมด ต่อจากนี้คงจะมีการอพยพประชากรเด็ก และครอบครัวกันครั้งใหญ่แน่นอน สำหรับใครที่ต้องการให้ลูกเข้าโรงเรียนชั้นนำเหล่านี้ …

Admin Recommended Score
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]