ฟรี! แบบฝึกหัด สมการ-อายุ 12 ข้อ พร้อมเฉลย

กดที่โจทย์ที่ต้องการเพื่อขยายให้ใหญ่ขึ้น ขอให้ลองทำก่อนค่อยดูเฉลยนะครับ

เฉลยแบบฝึกหัด สมการ-อายุ 12 ข้อ กดเครื่องหมาย + ด้านล่าง