คลิปติวฟรีชีวะ เรื่องพันธุศาสตร์ 10 ชม. โดย อ.เอกฤทธิ์

มาเรียนชีววิทยาเรื่อง พันธุศาสตร์ แนวตะลุยโจทย์กัน ใครที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้า ม.4 หรือ สอบเรียนต่อ รวมถึงคนที่จะเข้าค่าย สอวน. ก็สามารถศึกษาได้นะครับ

เรียนแล้วอย่าลืมขอบคุณ อ.เอกฤทธิ์ ด้วยการกด Like ที่ Youtube Channel ด้วยเด้อ…

ชีววิทยา เรื่อง พันธุศาสตร์ ตอนที่ 1

(กฎของเมนเดล และตัวอย่างโจทย์ที่เกี่ยวข้อง)

ชีววิทยา เรื่อง พันธุศาสตร์ ตอนที่ 2

(โจทย์พันธุศาสตร์แบบพิเศษ linked genes)

ชีววิทยา เรื่อง พันธุศาสตร์ ตอนที่ 3

(รูปแบบการข่มของลักษณะเด่น ระบบหมู่เลือด ABO)

ชีววิทยา เรื่อง พันธุศาสตร์ ตอนที่ 4

(เพศกับการถ่ายทอดพันธุกรรม)