คลิปติวฟรีชีวะ เรื่องพันธุศาสตร์ 10 ชม. โดย อ.เอกฤทธิ์

คลิปติวฟรีชีวะ เรื่องพันธุศาสตร์ 10 ชม. โดย อ.เอกฤทธิ์

มาเรียนชีววิทยาเรื่อง พันธุศาสตร์ แนวตะลุยโจทย์กัน ใครที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้า ม.4 หรือ สอบเรียนต่อ รวมถึงคนที่จะเข้าค่าย สอวน. ก็สามารถศึกษาได้นะครับ

เรียนแล้วอย่าลืมขอบคุณ อ.เอกฤทธิ์ ด้วยการกด Like ที่ Youtube Channel ด้วยเด้อ…

ชีววิทยา เรื่อง พันธุศาสตร์ ตอนที่ 1

(กฎของเมนเดล และตัวอย่างโจทย์ที่เกี่ยวข้อง)

ชีววิทยา เรื่อง พันธุศาสตร์ ตอนที่ 2

(โจทย์พันธุศาสตร์แบบพิเศษ linked genes)

ชีววิทยา เรื่อง พันธุศาสตร์ ตอนที่ 3

(รูปแบบการข่มของลักษณะเด่น ระบบหมู่เลือด ABO)

ชีววิทยา เรื่อง พันธุศาสตร์ ตอนที่ 4

(เพศกับการถ่ายทอดพันธุกรรม)

Admin Recommended Score
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]