การนับ Stars and bars (combinatorics) สำหรับเตรียมสอบ MWIT KVIS เตรียมอุดม

จงหาจำนวนชุดคำตอบทั้งหมด ของสมการ x+y+z = 30 กำหนดให้ x,y,z เป็นจำนวนนับ

ถ้าเจอโจทย์แบบนี้ แล้วยังไม่รู้ว่าจะทำยังไง? คงต้องหาความรู้เพิ่มเติมกัน ในเรื่องการนับการเรียงสับเปลี่ยนที่มีชื่อเก๋ๆ ว่า Stars and Bars : ทฤษฎีไม้เท้าและดวงดาว ชื่อเหมือนการ์ตูนสมัยอนุบาล แต่มีประโยชน์มากในการหาจำนวนวิธีที่จะแบ่งของ #ที่เหมือนกัน ให้กับผู้รับจำนวนหนึ่ง เนื้อหาเรียนได้ตั้งแต่ประถม (Gifted) จนถึงชั้นมัธยมได้เลย ถ้าพอมีพื้นเรื่องการนับก็เรียนได้ทุกระดับชั้น

พี่ Clever Buffet (เป็นทันตแพทย์นะครับ) ได้ทำคลิปสอนเอาไว้ค่อนข้างดี เข้าใจได้ง่าย ขอแนะนำเด็กๆ ที่กำลังเตรียมสอบ ม.4 ทั้ง กำเนิดวิทย์ KVIS มหิดลวิทยานุสรณ์ MWIT เตรียมอุดม หรือ โรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศ ถ้ามีเวลาให้ดูเลย เพราะถ้าใช้วิธี Stars and Bars จะทำให้แก้โจทย์ได้ง่าย และใช้เวลาน้อยกว่า

Basic Star and Bar : ทฤษฎีไม้เท้าและดวงดาว : Clever Buffet Part (1/3)

Basic Star and Bar : ทฤษฎีไม้เท้าแล้วดวงดาว : Clever Buffet Part (2/3)

Basic Star and Bar : ทฤษฎีไม้เท้าแล้วดวงดาว : Clever Buffet Part (3/3)

ความรู้เพิ่มเติมเรื่อง Stars and Bars